div.meta-author { display:none; }
Att tävla är ett fantastiskt sätt att hålla kreativiteten vid liv och att få professionell feedback på sina bilder.Jag har genom åren deltagit i ett antal nationella och internationella tävlingar och fått många utmärkelser.

 

För att ytterligare uteckla min kompetens  genomförde jag och blev godkänd  för Gesällbrev. Gesällbrevet är Hantverkarnas egen kvalitetsgaranti. Som kund eller anställande företag kan du vara säker på att en hantverkare med Gesällbrev är väl insatt i yrket vilket de visat bland annat genom sitt Gesällprov.

Något år senare fortsatte jag även med min Mästarutbildning och blev även där godkänd. Mästarbrevet är det högsta beviset på yrkesskicklighet inom ett hantverksyrke och garanterar förutom stort yrkeskunnande och erfarenhet även pålitlighet som hantverksföretagare. Alla godkända Mästare finns registrerade på http://www.mastarregistret.se

Följ mig gärna och se fler bilderpå Instagram och Facebook

greeting_dialog_display="hide"